Cleanmaker

CLEANMAKER ENTREPRENAD

ÄR ETT SPECIALICERAT

RENGÖRINGSFÖRETAG

SOM ERBJUDER

I ALLRA HÖGSTA GRAD

MED INNOVATIVA METODER

EN MYCKET HÖG KVALITET

SOM SKONAR MILJÖN OCH

HUSHÅLLER MED NATURENS RESURSER